حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران02:36
 • امارات متحده عربی03:06
 • چین07:06
 • ترکمنستان04:06
 • ازبکستان04:06
 • قزاقستان05:06
 • قرقیزستان05:06
 • تاجیکستان04:06
 • ترکیه01:06
 • آلمان00:06