حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران08:40
 • امارات متحده عربی09:10
 • چین13:10
 • ترکمنستان10:10
 • ازبکستان10:10
 • قزاقستان11:10
 • قرقیزستان11:10
 • تاجیکستان10:10
 • ترکیه08:10
 • آلمان07:10