حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران15:28
 • امارات متحده عربی14:58
 • چین18:58
 • ترکمنستان15:58
 • ازبکستان15:58
 • قزاقستان16:58
 • قرقیزستان16:58
 • تاجیکستان15:58
 • ترکیه12:58
 • آلمان11:58