حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران13:44
 • امارات متحده عربی13:14
 • چین17:14
 • ترکمنستان14:14
 • ازبکستان14:14
 • قزاقستان15:14
 • قرقیزستان15:14
 • تاجیکستان14:14
 • ترکیه12:14
 • آلمان11:14