حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران02:28
 • امارات متحده عربی02:58
 • چین06:58
 • ترکمنستان03:58
 • ازبکستان03:58
 • قزاقستان04:58
 • قرقیزستان04:58
 • تاجیکستان03:58
 • ترکیه00:58
 • آلمان23:58