حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران22:40
 • امارات متحده عربی22:10
 • چین02:10
 • ترکمنستان23:10
 • ازبکستان23:10
 • قزاقستان00:10
 • قرقیزستان00:10
 • تاجیکستان23:10
 • ترکیه21:10
 • آلمان20:10