حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران02:12
 • امارات متحده عربی01:42
 • چین05:42
 • ترکمنستان02:42
 • ازبکستان02:42
 • قزاقستان03:42
 • قرقیزستان03:42
 • تاجیکستان02:42
 • ترکیه00:42
 • آلمان23:42