حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران14:39
 • امارات متحده عربی15:09
 • چین19:09
 • ترکمنستان16:09
 • ازبکستان16:09
 • قزاقستان17:09
 • قرقیزستان17:09
 • تاجیکستان16:09
 • ترکیه13:09
 • آلمان12:09