حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران17:41
 • امارات متحده عربی18:11
 • چین22:11
 • ترکمنستان19:11
 • ازبکستان19:11
 • قزاقستان20:11
 • قرقیزستان20:11
 • تاجیکستان19:11
 • ترکیه16:11
 • آلمان15:11