حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران13:02
 • امارات متحده عربی12:32
 • چین16:32
 • ترکمنستان13:32
 • ازبکستان13:32
 • قزاقستان14:32
 • قرقیزستان14:32
 • تاجیکستان13:32
 • ترکیه11:32
 • آلمان10:32