حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران16:18
 • امارات متحده عربی16:48
 • چین20:48
 • ترکمنستان17:48
 • ازبکستان17:48
 • قزاقستان18:48
 • قرقیزستان18:48
 • تاجیکستان17:48
 • ترکیه15:48
 • آلمان14:48