حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران03:38
 • امارات متحده عربی03:08
 • چین07:08
 • ترکمنستان04:08
 • ازبکستان04:08
 • قزاقستان05:08
 • قرقیزستان05:08
 • تاجیکستان04:08
 • ترکیه02:08
 • آلمان01:08