حمل و نقل دریایی

Untitled-2
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از دبی به بندرعباس و پس از آن به تمامی مقاصد مجاز
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری از بندرعباس به تمامی مقاصد آبی در سراسر دنیا
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری،سواری به تمامی همسایگان خزری از طریق بندرانزلی و بندر امیرآباد
 • ترانزیت محمولات وارداتی از ایران به تمامی مقاصد از طریق تمامی بنادر کشور

 • تهران21:26
 • امارات متحده عربی20:56
 • چین00:56
 • ترکمنستان21:56
 • ازبکستان21:56
 • قزاقستان22:56
 • قرقیزستان22:56
 • تاجیکستان21:56
 • ترکیه19:56
 • آلمان18:56