حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران02:13
 • امارات متحده عربی01:43
 • چین05:43
 • ترکمنستان02:43
 • ازبکستان02:43
 • قزاقستان03:43
 • قرقیزستان03:43
 • تاجیکستان02:43
 • ترکیه00:43
 • آلمان23:43