حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران09:48
 • امارات متحده عربی10:18
 • چین14:18
 • ترکمنستان11:18
 • ازبکستان11:18
 • قزاقستان12:18
 • قرقیزستان12:18
 • تاجیکستان11:18
 • ترکیه09:18
 • آلمان08:18