حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران18:44
 • امارات متحده عربی19:14
 • چین23:14
 • ترکمنستان20:14
 • ازبکستان20:14
 • قزاقستان21:14
 • قرقیزستان21:14
 • تاجیکستان20:14
 • ترکیه17:14
 • آلمان16:14