حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران03:30
 • امارات متحده عربی04:00
 • چین08:00
 • ترکمنستان05:00
 • ازبکستان05:00
 • قزاقستان06:00
 • قرقیزستان06:00
 • تاجیکستان05:00
 • ترکیه02:00
 • آلمان01:00