حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران03:44
 • امارات متحده عربی03:14
 • چین07:14
 • ترکمنستان04:14
 • ازبکستان04:14
 • قزاقستان05:14
 • قرقیزستان05:14
 • تاجیکستان04:14
 • ترکیه02:14
 • آلمان01:14