حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران02:29
 • امارات متحده عربی02:59
 • چین06:59
 • ترکمنستان03:59
 • ازبکستان03:59
 • قزاقستان04:59
 • قرقیزستان04:59
 • تاجیکستان03:59
 • ترکیه00:59
 • آلمان23:59