حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران13:02
 • امارات متحده عربی12:32
 • چین16:32
 • ترکمنستان13:32
 • ازبکستان13:32
 • قزاقستان14:32
 • قرقیزستان14:32
 • تاجیکستان13:32
 • ترکیه11:32
 • آلمان10:32