حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران21:26
 • امارات متحده عربی20:56
 • چین00:56
 • ترکمنستان21:56
 • ازبکستان21:56
 • قزاقستان22:56
 • قرقیزستان22:56
 • تاجیکستان21:56
 • ترکیه19:56
 • آلمان18:56