حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران22:07
 • امارات متحده عربی21:37
 • چین01:37
 • ترکمنستان22:37
 • ازبکستان22:37
 • قزاقستان23:37
 • قرقیزستان23:37
 • تاجیکستان22:37
 • ترکیه20:37
 • آلمان19:37