حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران16:18
 • امارات متحده عربی16:48
 • چین20:48
 • ترکمنستان17:48
 • ازبکستان17:48
 • قزاقستان18:48
 • قرقیزستان18:48
 • تاجیکستان17:48
 • ترکیه15:48
 • آلمان14:48