حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران14:49
 • امارات متحده عربی14:19
 • چین18:19
 • ترکمنستان15:19
 • ازبکستان15:19
 • قزاقستان16:19
 • قرقیزستان16:19
 • تاجیکستان15:19
 • ترکیه13:19
 • آلمان12:19