حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران15:28
 • امارات متحده عربی14:58
 • چین18:58
 • ترکمنستان15:58
 • ازبکستان15:58
 • قزاقستان16:58
 • قرقیزستان16:58
 • تاجیکستان15:58
 • ترکیه12:58
 • آلمان11:58