حمل و نقل ریلی

BN59192
 • ترانزیت محمولات فله ای،کانتینری، سواری به / از کشورهای آسیای میانه از طریق کلیه مبادی ورودی و مرزهای مجاز کشور بصورت ریلی

 • تهران14:39
 • امارات متحده عربی15:09
 • چین19:09
 • ترکمنستان16:09
 • ازبکستان16:09
 • قزاقستان17:09
 • قرقیزستان17:09
 • تاجیکستان16:09
 • ترکیه13:09
 • آلمان12:09