تجارت خارجی ایران از مرز 65 میلیارد دلار گذشت

1391/9/11 شنبه
به گزارش روابط‌عمومی گمرک ایران، در مدت یاد شده حجم  صادرات غیرنفتی و واردات کشورمان در مجموع به 65 میلیارد و 326 میلیون دلار رسید که از این میزان، 27میلیارد و 961 میلیون دلار به صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و 37میلیارد و 365میلیون دلار به واردات اختصاص دارد.براساس گزارش دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، در هشت ماهه سالجاری میزان صادرات غیرنفتی کشورمان با احتساب میعانات گازی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 2درصد و واردات کشورمان نیز 6درصد کاهش داشته است.این در حالی است که در این مدت 51میلیون و 806هزار تن انواع کالای غیرنفتی صادر و 27میلیون و 179هزار تن وارد شد که به لحاظ وزنی صادرات و واردات کشورمان به ترتیب 31/0درصد و 15درصد افزایش نشان  می‌دهد. شایان ذکرC_HANATEC_1
است، صادرات غیرنفتی کشورمان بدون احتساب میعانات گازی در این مدت به میزان 21میلیارد و 674میلیون دلار رسید که از این حیث از نظر وزن 3درصد و به لحاظ ارزش 2درصد افزایش یافته است.
بنابراین گزارش، اقلام عمده وارداتی کشورمان در این مدت به ترتیب شامل، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش یک میلیارد و 683میلیون دلار و سهم ارزشی 5/4 درصد از کل واردات، گندم به ارزش یک میلیارد و 611 میلیون دلار و سهم ارزشی 3/4درصد، ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 230میلیون دلار و سهم ارزشی 3/3 درصد، کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 73 میلیون دلار و سهم ارزشی 3درصد و توربین‌های گازی به ارزش 959میلیون دلار و سهم ارزشی 6/2درصد بوده است.عمده واردات کشورمان به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی با 19درصد سهم از کل واردات، چین با 14درصد، ترکیهC_HANATEC131 با 9درصد، جمهوری کره با 7/8درصد و سوئیس با 6درصد صورت گرفته است.این گزارش می‌افزاید، اقلام عمده صادرات کشورمان نیز در این مدت به ترتیب به پروپان با 2/4درصد سهم از کل صادرات، اوره با 4درصد و متانول با 5/3درصد اختصاص دارد.همچنین عمده صادرات ایران در هشت ماهه سالجاری به عراق با 4 میلیارد و 66 میلیون دلار، چین با 3 میلیارد و 433 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 194 میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و 824میلیون دلار و هند با یک میلیارد و 801میلیون دلار انجام شده است.

تاریخ : 1391/09/14 نویسنده : اترک بار
  • تهران09:27
  • امارات متحده عربی09:57
  • چین13:57
  • ترکمنستان10:57
  • ازبکستان10:57
  • قزاقستان11:57
  • قرقیزستان11:57
  • تاجیکستان10:57
  • ترکیه08:57
  • آلمان07:57